دریافت بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بازده سهام,صورتهای مالی,صورت سود و زیان,بورس اوراق بهادار تهران,رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام,تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری,دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

(مطالعه موردی:شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

*تمام فایلهای اکسل پایان نامه همراه پایان نامه ضمیمه شده اند.

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی:

بازده سهام

صورتهای مالی

صورت سود و زیان

رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

مقدمه :

سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی كشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.هر گونه تحقیق در زمینه نحوة اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شركتها به درك بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها كمك می‌كند.

برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری به ویژه در سهام شركتها، می‌بایست بین بازدهی در یك سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد نموده‌ لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی كه می‌تواند توسط دست‌اندركاران اقتصادی كشور انجام شود. بورس اوراق بهادار یكی از اركان اصلی بازار سرمایه است كه در آن عرضه‌كنندگان و تقاضا‌كنندگان سهام با یكدیگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به یكدیگر فراهم می‌كند.این تحقیق در صدد آنست كه ارتباط بین اجرای صورت سود و زیان با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران قرار گیرد و راه‌گشاهی برای تحقیقات آتی باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول_ كلیات تحقیق :

مقدمه 2

بیان موضوع 3

هدف و دلایل انتخاب 4

اهمیت موضوع 5

فرضیه تحقیق 6

قلمرو تحقیق 8

متغیرهای تحقیق 9

جمع آوری اطلاعات 11

تعاریف و اصطلاحات 12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان 18

سود حسابداری 18

نظریات پیرامون سود 19

سود تحققی و سود غیر تحققی 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی 26

اهداف گزارشگری سود 28

نقاط قوت سود حسابداری 28

نقاط ضعف سود حسابداری 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری 30

صورت سود و زیان 31

ماهیت درآمد 31

اندازه گیری درآمد 32

تحقق درآمد 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد 35

ماهیت هزینه 37

اندازه گیری هزینه 38

زمان وقوع هزینه 39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری 41

عوامل مؤثر بر بازدهی 43

بازارهای اوراق بهادار 45

كارایی بازار 45

سطوح كارایی بازار 46

استفاده كنندگان از صورتهای مالی 48

بخش سوم - تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی 49

بخش چهارم - مروری بر تحقیقات قبلی 54

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه 63

اهداف تحقیق 63

روش تحقیق 64

فرضیه تحقیق 66

جامعه آماری 69

نمونه آماری 69

متغیرهای تحقیق 72

روش جمع آوری اطلاعات 72

روش آزمون فرضیات 73

محدودیتهای تحقیق 75

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها 76

فرضیه های تحقیق 77

نتایج آزمون فرضیه 79

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات 105

مقدمه 109

پیشنهادات تحقیق 117

سایر پیشنهادات 120

منابع 125

ادامه مطلب و دریافت فایل

مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 ):تفاوت ارزشی,تعریف جامعه شناسی,تعریف مدرسه و خانواده,ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه,دانلود مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی شهر تهران در سال 85 ),همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,fileina,فرو

پایان نامه کارشناسی الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر با ولتاژ فرکانس بالا:ولتاژ فرکانس بالا,نوسان ساز متغیر,طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر,خرید پایان نامه کارشناسی الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر با ولتاژ فرکانس بالا,فروش پایان نامه کارشناسی الکترونیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

مقاله کامل در مورد گیاهان دارویی:گیاه شناسی,گیاهان دارویی,اثر بخشی گیاه,روش تکثیر و کاشت گیاهان دارویی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق طب سنتی

بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن:اقتصاد روستایی,ابعاد اقتصاد روستایی,ویژگیهای اقتصاد روستایی,چالشهای اقتصاد روستایی,راهکارهای مناسب بهبود وضع اقتصاد روستایی,دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی,دانلود پروژه اقتصاد روستایی,بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی,راه حل های مناسب برای بهبود فعالیتهای اقتصاد روستایی

مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن:مولفه های مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش,مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش,منشا مدیریت دانش,چگونگی شکلگیری مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه درباره مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 2:مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,دانلود مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,ادبیات نظری مدیریت زنجیره تامین,فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,ادبیات و مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,

پرسشنامه تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اعتماد سازمانی کارکنان:پرسشنامه اعتماد سازمانی,پرسشنامه سیستم الکترونیک منابع انسانی,پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی,پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان,پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش,دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

پاورپوینت تیره بادام هندی Combretaceae:پاورپوینت تیره بادام هندی, Combretaceae

مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن:مواد آلی,مدل سازی بلوغ,مدل سازی حرارتی,ارزیابی سنگ‌های منشاء,دانلود پایان نامه مدل سازی حرارتی,مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن,دانلود پایان نامه نفت,دانلود پایان نامه رشته نفت

استفاده از جریان الکتریکی برای گرم کردن مواد غذایی:هیتینگ,جریان الکتریکی,گرم کردن مواد غذایی,دانلود مقاله استفاده از جریان الکتریکی برای گرم کردن مواد غذایی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه رشته تغذیه,fileina,خرید پایان نامه رشته تغذیه,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل